Den gode bevegelse
En helhetsorientert form for 
   fysioterapi
 
 

Velkommen til Den gode bevegelse.


Mitt navn er Jahn Gustav Johansen og jeg er spesialist MNFF i psykomotorisk fysioterapi. Jeg har privat praksis og tilbyr psykomotorisk fysioterapi i flotte og innbydende lokaler i 2. etasje på Landfalløya Legesenter i Drammen (se under). Jeg holder grupper i psykomotorisk fysioterapi etter behov. Under til høyre er et bilde av gruppelokalet.
Jeg gjennomfører også arbeidsplassvurderinger (vurdering av arbeidstakers arbeids- og funksjonsevne) i virksomheter uten bedriftshelsetjeneste. Dette er spesielt aktuelt  når arbeidstaker står i fare for å bli sykemeldt, mottar sykepenger, rehabiliteringspenger eller delvis uførepensjon.


Se (trykk på) lenker under for mer informasjon:


https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Oppfolging+og+tiltak+for+a+komme+i+jobb/Tiltak+for+a+komme+i+jobb/Relatert+innhold/arbeidsplassvurdering


http://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Faggrupper/Ergonomi/Arbeidsplassvurdering


Hvem kan ha nytte av psykomotorisk fysioterapi?

Mennesker med ulike former for psykosomatiske plager: anspenthet, muskel- og skjelettlidelser, trøtthet og mangel på energi, følelse av tiltaksløshet, astma og/eller kols og andre former for pustebesvær, kroniske smertetilstander og lidelser som leddgikt og hofteslitasje, følgetilstander etter skader, samt psykiske plager med ulik alvorlighetsgrad, som spiseforstyrrelser, angst, fobier og depresjon/tomhetsfølelse.


Hvordan forstås individets kroppslige plager i psykomotorisk fysioterapi?

Individets kroppslige plager forstås i sammenheng med pasientens måter å være på og reagere på i hverdagen. Behandlingen har til formål å endre plagene i en positiv og vitaliserende retning. Behandlingen kombinerer bevegelser, massasje og samtale. Personens forståelse og opplevelse av egne kroppslige plager er i sentrum.


Min utdannings- og kursbakgrunn:

Modum Bad konferansen 2017: #psyktnormalt - Ungdom, psykisk helse og livsmestring, Gamle Logen i Oslo.

Etterutdanningen «Sporene i kroppen etter traumer», på KaMa klinikken i Bærum - senter for kroppspsykoterapi og bevissthetstrening.

Gjennomført krav for å bli Spesialist MNFF i Psykomotorisk fysioterapi.

Nettkurs i Veiledning, i Regi av Norsk Fysioterapeut Forbund, våren 2017

Fagseminar Faggruppen for Psykomotorisk Fysioterapi - Migrasjonshelse i et fysioterapiperspektiv - «Lytt og merk hva kroppen forteller»

Videreutdanning Traumer - Forståelse og hjelp ved Høgskolen i Oslo våren 2016.

Kurs i Helse- og miljøarbeid - Fysisk arbeidsmiljø, i regi av Norsk Fysioterapeutforbund, våren 2016.

Etterutdanningskurs i Lek; Forskning, teori og Video Intervention Therapy, ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, høsten 2015.

Fysioterapikongressen 2015.

Modum Bad konferansen 2014: Følelsenes fornuft, Gamle Logen i Oslo.

Ryggdagen, jubileumskonferanse, Helsedirektoratet, Oslo.

Mastergrad i Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, inkludert kompetanse i Psykomotorisk Fysioterapi ved Universitetet i Tromsø 2013.

Fagdager - Krenkelseserfaring, helse og arbeid. Hva er god praksis? Rehabiliteringssenteret AiR - nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering.

Bachelorgrad i Fysioterapi ved Høgskolen i Bergen 2009.

Instruktør i klassisk Pilates 2008.

Fitnessintruktør og personlig trener 2003-4.


Min erfaringsbakgrunn:

Privat praksis som psykomotorisk fysioterapeut på

Landfalløya i Drammen, startet denne i 2011.

Jobbet på Knarvik fysikalske institutt i Bergen 2010-11.

Private bedriftsoppdrag som pilatesinstruktør hos blant annet NAV og Statoil i Bergen.

Gjennomført turnusår i fysioterapi 2009-10.
  Org. nr: 895816132
 

Psykomotorisk fysioterapi

på Landfalløya

+

Arbeidsplassvurderinger

ute hos virksomheter uten bedriftshelsetjeneste

(vurdering av

arbeidstakers funksjons- og arbeidsevne)
                                                                                                               

Åpningstider                                                                                     Tlf:  93045547

Alle hverdager 8-16.                                                                           Mailjahngj@hotmail.com

Utvidede åpningstimer ved behov.                                           Adresse:  Landfalløya 49,

                                                                                                                        3023 DRAMMEN

Tilgang                                                                                             v/ Landfalløya Legesenter                                    

Kort ventetid.                                                                                             (se under på kart)

Om du har privat helseforsikring,

er du sikret rask tilgang på behandling.

                                          Jahn Gustav Johansen

Spesialist i Psykomotorisk Fysioterapi MNFF